noclegi hotele wypoczynek warmia mazury Olsztyn szukaj na mapie

Zamek w Kętrzynie

Obiekt/Właściciel

atrakcje

Adres obiektu

Kętrzyn, Kętrzyn

W tym obiekcie znajdziesz

Atrakcje turystyczne

Zamki

Opis obiektu

Budowę gotyckiego zamku krzyżackiego rozpoczęto w 1357 r., po otrzymaniu przez pruską osadę praw miejskich. Pierwotnie stał tu budynek postawiony na planie kwadratu. W skład muru zamkowego wchodziły trzy baszty w narożnikach i przejazd bramny od strony miasta. Refektarz, pomieszczenia mieszkalne krzyżackich urzędników oraz kaplica mieściły się w reprezentacyjnym skrzydle północnym. W warowni oraz przylegającym folwarku znajdowały się ponadto: kuchnia, browar, młyn, piekarnia, spichlerz, spiżarnia, zbrojownia, prochownia, kaplica i więzienie. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, na dziedzińcu dostawiono okrągłą wieżę z klatką schodową, rozbierając górne kondygnacje skrzydła północnego czy wykonując nowe otwory okienne i zmieniając niektóre partie murów. W 1945 r. warownia została spalona przez wojska radzieckie, odbudowana w latach 60. i przeznaczona na muzeum. Wygląd zewnętrzny zrekonstruowano w oparciu o XIX-wieczne rysunki, odtwarzając gotycką bryłę. W zamku mieści się Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, w którym prezentowana jest interesująca kolekcja rzeźby gotyckiej, zabytki rzemiosła artystycznego oraz meble z XVII-XIX w. Szczególnym zabytkiem jest zbiór epitafiów i chorągwi pogrzebowych, w tym unikatowa na skalę europejską dziecięca chorągiew trzyletniego Botha zu Eulenburga z 1667 r. W muzeum znajdziemy również materiały związane z patronem miasta i placówki. Przed zamkiem znajduje się tablica upamiętniająca spotkanie polskich oddziałów wchodzących w skład armii napoleońskiej pod dowództwem generałów Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Zajączka.

Pozycja na mapie